Ανακοίνωση – Χορήγηση θέσεων για άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου.

Διαβάστε την ανακοίνωση.