Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Δράμας στην περιοχή των Ο.Τ. 24 – 25 – 26 και 27Α (περιοχή Βυζαντινού Τείχους

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Δράμα 30-07-2013
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                     αρ.πρωτ. : 44884
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Δράμας με τη με αρ.355/2013 απόφασή του, αποφάσισε την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Δράμας στην περιοχή των Ο.Τ. 24 – 25 – 26 και 27Α (περιοχή Βυζαντινού Τείχους).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Δράμας (δημαρχείο Δράμας – 2ος όροφος) κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα (πληροφορίες κα Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά, τηλ. 2521350661) για να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε διάστημα (15) δέκα πέντε ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας.