Ανακοίνωση – Πλήρωση κενών (σχολαζόντων) θέσεων περιπτέρων στο Δήμο Δράμας.

Διαβάστε την ανακοίνωση.