Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Ανακοίνωση πρόσληψης επτά (7) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο με τις παρακάτω ειδικότητες και θέσεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ     ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα μήνες.
  ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΩΝ      ΤΡΕΙΣ ( 3) Από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα μήνες.
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ      ΜΙΑ (1) Από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα μήνες.
ΔΕ ΥΑΛΟΥΡΓΩΝ (βιτρώ)      ΔΥΟ (2) Από την υπογραφή της σύμβασης και για εννέα μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στον Δημοτικό Κατάστημα  από 06/10/2017 μέχρι 16/10/2017   σε  εργάσιμες ημέρες και ώρες προκειμένου να καταθέσουν την  αίτησή  τους και το βιογραφικό τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία μας στην παρακάτω Διεύθυνση:

 

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Βερμίου 2-1ης Ιουλίου γωνία

66133 ΔΡΑΜΑ

Υπόψη κ. Βασιλείου  Χειλίδη

(τηλ .επικοινωνίας 2521350677)

 

Κατεβάστε την Ανακοίνωση