Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 15ου Δημοτικού Σχολείου “Γεώργιος Βιζυηνός”

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023
image_print
Ανακοίνωση επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 15ου Δημοτικού Σχολείου

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

σύμφωνα με τις διατάξεις της Aρ. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008, τεύχος Β) η οποία τροποποιήθηκε από την 45243/ΓΔ4/21-4-2023 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών εσωτερικών και Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων

και έχοντας υπόψην

την 55/2023 απόφαση πράξεων της

Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύσσει:

Επαναληπτικό  πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του 15ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας “Γεώργιος Βιζυηνός” που βρίσκεται στην οδό Παρμενίωνος τέρμα με αριθμό φοιτώντων μαθητών 220 με μοριοδότηση.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας (παλαιά Δημαρχεία Πλ. Ελευθερίας), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στις 25 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού από το γραφείο της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλατεία Ελευθερίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25210 21054 ή 25210 21698 κα. Μαχαιρίδου Σοφία.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Χριστόδουλος Μαμσάκος