Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανακοίνωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Δράμας

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020
image_print

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

σύμφωνα με τις διατάξεις της Aρ. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008, τεύχος Β) κοινής απόφασης των υπουργών εσωτερικών και Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων

και έχοντας υπόψην

την 116 /2019 απόφαση πράξεων της

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύσσει:

πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Δράμας που βρίσκεται στη Νέα Αμισό Δράμας, με μοριοδότηση.

                Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Δράμας (πλατεία Ελευθερίας) την Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00, ημέρα κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, οπότε και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

                Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού από το γραφείο της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλατεία Ελευθερίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25210 21054 ή 25210 21698 κα. Μαχαιρίδου Σοφία. Έγκριση Όρων Δημοπράτησης 3ου Γυμνασιου

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Χριστόδουλος Μαμσάκος