Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανακοίνωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου & 2ου ΕΠΑΛ Δράμας

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2020
image_print

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

σύμφωνα με τις διατάξεις της Aρ. 64321/Δ4/16.05.2008 (ΦΕΚ 1003/30-05-2008, τεύχος Β) κοινής απόφασης των υπουργών εσωτερικών και Παιδείας έρευνας και Θρησκευμάτων

και έχοντας υπόψην

την 115 /2020 απόφαση πράξεων της

Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκηρύσσει:

πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου  και του 2ου  ΕΠΑΛ Δράμας που βρίσκονται επί της οδού Ανδιανουπόλεως 70 με μοριοδότηση.

                Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Δράμας (πλατεία Ελευθερίας) την Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00, ημέρα κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, οπότε και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

                Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη με τους όρους του διαγωνισμού από το γραφείο της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλατεία Ελευθερίας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25210 21054 ή 25210 21698 κα. Μαχαιρίδου Σοφία. Έγκριση Όρων Δημοπράτησης 1ου & 2ου ΕΠΑΛ

 

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Χριστόδουλος Μαμσάκος