Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανάρτηση πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων για την θέση του ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού στα Κέντρα Κοινότητας

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017
image_print

Αναρτήθηκαν στις 25-04-2017 στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου Δράμας , οι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων, για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας».

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Γρ. 107) του Δήμου Δράμας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.