Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Aνάρτηση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων για τις θέσεις του ΠΕ Οικονομολόγου και ΔΕ Οικονομίας & Διοίκησης στα Κέντρα Κοινότητας

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017
image_print

Αναρτήθηκαν στις 25-05-2017 στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου Δράμας , οι πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων, για την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Οικονομολόγου και ενός (1) ΔΕ Οικονομίας & Διοίκησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας».

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (Γρ. 107) του Δήμου Δράμας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.