Τμήμα Υποστήριξης Δημάρχου

Ανάρτηση θέματος της 21ης/30-11-2016 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016
image_print

Διαβάστε εδώ την περίληψη