Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ανάθεση Εργασίας για την Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων για τα έτη 2014-2015

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για εργασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αθλητικών χώρων Δήμου Δράμας για τα έτη 2014-2015, προϋπολογισμού 16.960,00 € με ΦΠΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ