Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

«Ανάθεση εργασιών απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών Δήμου Δράμας»

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021
image_print