Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας των δημοτικών του κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1-12-2012 έως 31-12-2013.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ