ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΑπόφαση Δημάρχου- μεταβίβση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους_signedΜΑΡΧΟΥΣ