Γραφείο Τύπου

Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2021

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022
image_print
Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2021

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

Ορίζεται ως προθεσμία ενημέρωσης του Πρόεδρου του Δ.Σ., για τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετέχετε σε αυτήν, η Τετάρτη 13/4/2022 και ώρα 13.00 το μεσημέρι.

 Καλείστε να προσέλθετε στη μεικτή ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 13/4/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00μ.μ. που θα διεξαχθεί δια ζώσης (μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (ισόγειο) του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δράμας και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω «e:Presence.gov.gr» (η συμμετοχή των υπολοίπων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ ΦΕΚΑ΄114/8-6-2006), του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), καθώς και την τελευταία εγκύκλιο με αρ.643/Α.Π.69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ, σχετικά με τον:

 Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2021.

 

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την πρόσκληση

 

Ο Δήμος Δράμας ενημερώνει ότι, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί ο Δημόσιος Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2021, σύμφωνα με την παράγραφο 2, άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3731/2008 και ισχύει. Η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα υλοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα (https://www.dimosdramas.gr) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.

Καλούνται οι εκπρόσωποι των θεσμοθετημένων συλλογικών φορέων της πόλης μας που επιθυμούν να συμμετέχουν (κοινωνικοί, εμπορικοί, επιστημονικοί κλπ.) να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως 13-04-2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση gds@dimosdramas.gr αναγράφοντας την ονομασία του συλλόγου / φορέα που εκπροσωπούν, το ονοματεπώνυμό τους, τηλέφωνο επικοινωνίας και email στο οποίο επιθυμούν να αποσταλεί ο σύνδεσμος συμμετοχής.