Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΒΟΖ3Ω9Μ-ΕΜ2 13/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 10992 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΒΟΖ3Ω9Μ-ΩΣΗ 13/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 9989 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩ9Μ-ΠΓΛ 09/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 9989 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία ¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩ9Μ-1ΒΦ 08/02/2012 Αρ. Πρωτ.: 5/2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ