Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου : «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β41ΚΩ9Μ-ΑΟΚ 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 154_2012_oe ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Σύναψη σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δράμας, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. και της Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας .
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β41ΚΩ9Μ-ΠΥ5 12/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 131_2012_pz ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΧΩ9Μ-ΘΓ0 29/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 40203 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ)»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΧΩ9Μ-ΛΝΨ 29/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 33102 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ9Μ-40Μ 28/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 33102 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή παραχώρησης της κυριότητας του φορτηγού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΡΜΤ 2647 από την ΔΕΚΠΟΤΑ στο Δήμο Δράμας.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4Λ5Ω9Μ-Ι7Ι 26/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 149_2012_oe ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου : «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΑΩ9Μ-99Ε 25/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 154_2012_oe ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΔΩ9Μ-ΖΗΚ 22/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 38818 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΤΩ9Μ-ΥΘΜ 20/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 38265 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΓΩ9Μ-Ε0Ω 15/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36571 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Εργασίες καθαρισμού μνημείων από graffiti κ.λ.π. με αμμοβολή, με απ ευθείας ανάθεση.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4Λ0Ω9Μ-544 14/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36456 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΗΩ9Μ-Ν2Ρ 13/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 36456 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ)»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΕΩ9Μ-ΗΤΨ 08/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 125 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ9Μ-Π7Ω 07/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 35598 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπογραφή τροποποιημένης σύμβασης με την εταιρεία ¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΡΟΩ9Μ-3ΓΝ 31/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 17_pz2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ