Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ9Μ-Π7Ω 07/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 35598 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπογραφή τροποποιημένης σύμβασης με την εταιρεία ¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΡΟΩ9Μ-3ΓΝ 31/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 17_pz2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β49ΦΩ9Μ-ΡΑ5 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 30648 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β49ΗΩ9Μ-ΘΟΗ 11/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 30349 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση των τροποποιημένων όρων της διακήρυξης δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 που περιλαμβάνει: -ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΧΑΔΑ (ΤΜΠΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) -ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΧΑΔΑ -ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ¨
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β491Ω9Μ-ΙΟΤ 10/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 103 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β491Ω9Μ-Δ0Χ 10/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 30045 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση των τροποποιημένων όρων της διακήρυξης δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 που περιλαμβάνει: -ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΧΑΔΑ (ΤΜΠΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) -ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΧΑΔΑ -ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ¨
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β491Ω9Μ-ΖΞΩ 10/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 103 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση των τροποποιημένων όρων της διακήρυξης δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 που περιλαμβάνει: -ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΧΑΔΑ (ΤΜΠΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) -ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΧΑΔΑ -ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ¨
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β491Ω9Μ-5ΨΛ 10/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 103 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β496Ω9Μ-ΖΞΨ 02/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 28443 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΩΜΩ9Μ-ΦΔΔ 23/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 26915 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΩΓΩ9Μ-071 11/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 25768 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4Ω0Ω9Μ-ΓΙΩ 10/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 25653 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β4ΩΗΩ9Μ-67Ξ 09/04/2012 Αρ. Πρωτ.: 25347 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 που περιλαμβάνει: -ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΧΑΔΑ (ΤΜΠΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 2 ΧΑΔΑ) του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ¨
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β44ΥΩ9Μ-5ΧΟ 13/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 54/12 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Β441Ω9Μ-ΔΝΩ 06/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 18767 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ