Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόφαση Ανάθεσης Επίβλεψης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΘΩ9Μ-Ν 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12321
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΘΩ9Μ-3 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 12211
Παράταση ισχύος έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α1ΘΩ9Μ-Θ 16/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 11690