Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συναρμολόγηση σιδηροκατασκευής τέντας στον αίθριο χώρο του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας και συναρμολόγηση σκηνικού στο Δημοτικό Ωδείο ,στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019, χρονικής περιόδου 15/09/2019 έως 21/09/2019″.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΕΩ5ΟΡ50-Π2Η 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/393Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατασκευή & προέκταση ειδικής τέντας για την προβολή των ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Οργανισμού στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019, χρονικής περιόδου 15/09/2019 έως 21/09/2019″.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΕΨΟΟΡ50-ΛΦΣ 24/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/392Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ενοικίαση ηλεκτροκίνητου καλαθοφόρου για τις ανάγκες επισκευών στην οροφή της μεγάλης αίθουσας του Δ.Ω. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΞΥΧΟΡ50-9ΔΧ 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1203 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝΡΝΟΡ50-ΞΛΜ 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1201 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια (5) πέντε πινακίδων που θα τοποθετηθούν στις πόρτες των γραφείων του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 9136ΟΡ50-Ε9Ψ 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1199 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ενοικίαση ανυψωτικού για τις ανάγκες επισκευών στην οροφή του κτηρίου του Δ.Ω. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΡΜΒΟΡ50-ΥΣ2 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1198 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΧΔ9ΟΡ50-ΥΟΜ 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1196 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΕ0ΟΟΡ50-ΤΨ9 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1182 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΙΘΣΟΡ50-ΦΗΥ 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/391Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Θ00ΟΡ50-ΣΓ9 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1180 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΘΕΣΟΡ50-Θ45 23/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/390Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΕ55ΟΡ50-ΖΛΣ 22/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1173 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΞΖΚΟΡ50-ΠΨΩ 22/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1170 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΕΘΦΟΡ50-Ο1Ι 22/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1168 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΔ7ΟΟΡ50-ΣΓ2 22/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1167 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ