Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ζ9ΚΟΡ50-ΩΟ2 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 259 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΖΖ7ΟΡ50-ΗΘΚ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 258 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΗΡΝΟΡ50-ΣΙ1 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 257 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 9Υ2ΡΟΡ50-ΓΡΩ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 256 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Α8ΔΟΡ50-3ΤΙ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 255 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ3Δ6ΟΡ50-Ο8Λ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 254 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΔΚΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 9ΩΞΙΟΡ50-ΚΡΔ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 253 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΥΔΚΥ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ3ΒΨΟΡ50-Ο3Β 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 252 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ ,ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΙ99ΟΡ50-ΩΚΛ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 251 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 90/2019 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/01-10-2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΥΙ4ΟΡ50-606 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/50Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια διαφόρων κορνιζών για τις ανάγκες της προ-φεστιβαλικής εκδήλωσης “DRAMA COMICS FESTIVAL” στις 14/09/2019 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΓΓΒΟΡ50-2ΒΤ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/49Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 30/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΓΧΓΟΡ50-8ΙΩ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/48Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σχεδιασμός καταλόγου ταινιών του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ4ΑΚΟΡ50-Ζ79 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/47Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ,ΟΤΕ ΚΛΠ)
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΖΜΗΟΡ50-ΖΘ6 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 248 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Ρ7ΞΟΡ50-ΘΗΦ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 249 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ