Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΧΧΗΟΡ50-0ΝΔ 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1103 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω7ΛΖΟΡ50-30Χ 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1101 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΣΗΡΟΡ50-Κ7Χ 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1100 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΩ3ΓΟΡ50-Ζ6Β 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1099 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΚ90ΟΡ50-ΞΦ5 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1098 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Σ9ΠΟΡ50-421 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1097 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκτυπώσεις εγγράφων, για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 65ΠΞΟΡ50-ΧΣΕ 17/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/371Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δεύτερη(2η) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας Οικονομικού Έτους 2020.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣ8ΩΟΡ50-ΡΜΟ 15/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 28/2020 Αρ. Αποφ.: 28/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων οικ. έτους 2019 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΝΠΩΟΡ50-ΞΥΚ 15/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 26/2020 Αρ. Αποφ.: 26/2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
“Εκτύπωση-βιβλιοδεσία του Ημερήσιου Προγράμματος 5.000 τμχ στο πλαίσιο διεξαγωγής ”Το Φεστιβάλ Ταξιδεύει”
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΛΩΥΟΡ50-ΘΜ9 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/370Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες φύλαξης των χώρων των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας μετά τις δέκα μετά μεσημβρίας (10:00μμ) στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019, χρονικού διαστήματος 15-09-2019 έως 21-09-2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΚΔΝΟΡ50-8ΣΑ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/369Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΚΝ7ΟΡ50-ΟΕΘ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/368Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΨΥ03ΟΡ50-ΠΚΨ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 1082 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ¨ΤΟΝΕΡ¨ για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 60ΤΓΟΡ50-Τ2Τ 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/367Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό richo 2075 του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ9ΑΦΟΡ50-Τ39 12/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/366Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ