Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ανακοίνωση για πρόσληψη με αντίτιμο – Κέντρα Νεότητας Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΗΓ4Ω9Μ-ΓΦΗ 10/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 43091 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΦΛΧΩ9Μ-81Χ 03/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 41980 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΨΜΧΩ9Μ-Ζ10 03/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 41983 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Θ4ΠΩ9Μ-ΑΒΩ 29/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41647 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ8ΥΑΩ9Μ-ΒΩΜ 29/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41649 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΙΨΧΩ9Μ-ΔΥ4 29/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41553 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΨΤΠ1Ω9Μ-Χ2Ι 29/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41513 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανανέωση Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΩΖΥ9Ω9Μ-2ΓΓ 29/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41469 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανανέωση Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ3ΟΒΩ9Μ-ΒΦΛ 29/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41469 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανανέωση Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6ΨΘΤΩ9Μ-ΔΟΤ 29/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41475 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση εργασίας ΤΖΑΦΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 9ΥΥΦΩ9Μ-ΝΟΩ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41487 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση εργασίας ΞΗΡΟΤΗΡΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 6Υ03Ω9Μ-0ΨΝ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41485 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση εργασίας ΜΑΝΑΛΙΚΑΔΗ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: 917ΕΩ9Μ-ΔΓΘ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41483 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση εργασίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: ΡΡΙΤΩ9Μ-7ΡΨ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41481 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Σύμβαση εργασίας ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΔΑ: Ψ3Λ3Ω9Μ-ΔΟΒ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 41479 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ