Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 6ΓΑΦΩ9Μ-Ι8Ω 19/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 30237 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: Ψ65ΗΩ9Μ-Κ23 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 24543 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 6ΡΝΑΩ9Μ-ΑΧΧ 03/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 9777 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: Ψ6ΗΨΩ9Μ-ΦΡΠ 19/04/2022 Αρ. Πρωτ.: 89 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΨΑΜΗΩ9Μ-ΠΣΝ 31/03/2022 Αρ. Πρωτ.: 23720 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 6ΦΖ1Ω9Μ-Ζ73 03/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 49172 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: Ψ7ΔΠΩ9Μ-Φ8Ω 30/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 46440 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: Ω0Π9Ω9Μ-9ΨΛ 30/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 46740 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΨΛΡΗΩ9Μ-Ο4Δ 18/11/2021 Αρ. Πρωτ.: 40673 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΨΟ1ΒΩ9Μ-5ΧΡ 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 6774 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 6ΙΕ4Ω9Μ-ΨΤΠ 28/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 14894 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 653ΖΩ9Μ-Δ75 12/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 30466 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου της Χάλαρη Γαβριέλας.
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 97ΣΓΩ9Μ-97Ψ 28/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 19535 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΩΛΕΟΩ9Μ-51Λ 24/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 10813 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 6Γ68Ω9Μ-ΥΛ7 24/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 693 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ