Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εξελληνισμός επωνύμου του Βασιλίου Μάριου του Νίκο και της Ερλιόνα, από «Βασιλίου» σε «Βασιλείου»
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 600ΔΩ9Μ-ΘΟΕ 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 41988 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου του Χατζηιορδάνου Ιωάννη του Δημητρίου και της Αικατερίνης από «Χατζηιορδάνου» σε Τράγκος
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 72Φ4Ω9Μ-ΘΗΗ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 26497 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα για την Λίπινα Όλγα της Μαρίας
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 6ΨΞΛΩ9Μ-Ο9Ε 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 37995/14-09-2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αλλαγή επωνύμου της Ατάλογλου Ερασμίας του Χαράλαμπου και της Μυροφόρας από «Ατάλογλου» σε «Δαμιανίδου»
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΩΓΞΥΩ9Μ-Τ6Θ 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 24438 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αλλαγή επωνύμου της Σομπίροβα Λαϊλό του Αμπντουλχαφίζ και της Αντωνιάδη Ελένης, από “Σομπίροβα” σε “Αντωνιάδη”
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 7Δ3ΝΩ9Μ-ΗΔ8 24/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 48947/23-01-2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου του Αντωνίου Βασίλειου του Αθανασίου και της Κωνσταντινίδου Σουλτάνας, από “Αντωνίου” σε “Κωνσταντινίδη”.
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΩΔΨ7Ω9Μ-ΜΗΨ 23/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 53753/23-01-2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου της Κουνάβα Βασιλικής του Ευάγγελου και της Αγγελικής, από “Κουνάβα” σε “Παπαδοπούλου”
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 7ΝΘ2Ω9Μ-ΘΨΥ 30/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 49056/27-12-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου της Βαριά Αλεξάνδρας του Βασιλείου και της Ελπίδας από Βαριά σε Δανέζη
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΩΕΦ4Ω9Μ-ΕΨ7 28/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 36738 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου της Δεμερτζίδου Χριστίνας-Σεβαστής του Λάζαρου και της Κωνσταντινιάς, από Δεμερτζίδου σε Τζόκα
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 7ΛΚΨΩ9Μ-Ω96 28/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 41709 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ