Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αλλαγή επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΩΧΤ6Ω9Μ-8Θ7 14/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 10814 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αλλαγή επωνύμου του Σιντέλνικωφ Αθανασίου του Πέτρου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: Ψ7ΤΝΩ9Μ-Α8Ψ 27/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 11434 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΝΝΗ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΩΧΓ4Ω9Μ-ΔΔΜ 27/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 1681/39393/24-12-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διόρθωση επωνύμου του Φίλιππου Δεμιρόπουλου του Πασχάλη και της Ειρήνης, από “Δεμιρόπουλος” σε “Δημηρόπουλος”.
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 6ΦΓΑΩ9Μ-ΗΓΙ 28/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 22099/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εξελληνισμός κυρίως ονόματος της Δίμιτρα Πίλουα του Ντρέου και της Εβρινόμης, από “Δίμιτρα” σε “Δήμητρα”
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΩΦΟΟΩ9Μ-ΝΜΤ 28/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26029/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εξελληνισμός επωνύμου του Βασιλίου Μάριου του Νίκο και της Ερλιόνα, από “Βασιλίου” σε “Βασιλείου”
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 600ΔΩ9Μ-ΘΟΕ 16/01/2018 Αρ. Πρωτ.: 41988 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου του Χατζηιορδάνου Ιωάννη του Δημητρίου και της Αικατερίνης από “Χατζηιορδάνου” σε Τράγκος
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 72Φ4Ω9Μ-ΘΗΗ 16/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 26497 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόσληψη πατρωνύμου και επωνύμου πατέρα για την Λίπινα Όλγα της Μαρίας
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 6ΨΞΛΩ9Μ-Ο9Ε 14/09/2017 Αρ. Πρωτ.: 37995/14-09-2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αλλαγή επωνύμου της Ατάλογλου Ερασμίας του Χαράλαμπου και της Μυροφόρας από “Ατάλογλου” σε “Δαμιανίδου”
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΩΓΞΥΩ9Μ-Τ6Θ 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 24438 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αλλαγή επωνύμου της Σομπίροβα Λαϊλό του Αμπντουλχαφίζ και της Αντωνιάδη Ελένης, από “Σομπίροβα” σε “Αντωνιάδη”
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 7Δ3ΝΩ9Μ-ΗΔ8 24/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 48947/23-01-2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου του Αντωνίου Βασίλειου του Αθανασίου και της Κωνσταντινίδου Σουλτάνας, από “Αντωνίου” σε “Κωνσταντινίδη”.
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΩΔΨ7Ω9Μ-ΜΗΨ 23/01/2017 Αρ. Πρωτ.: 53753/23-01-2017 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου της Κουνάβα Βασιλικής του Ευάγγελου και της Αγγελικής, από “Κουνάβα” σε “Παπαδοπούλου”
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 7ΝΘ2Ω9Μ-ΘΨΥ 30/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 49056/27-12-2016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου της Βαριά Αλεξάνδρας του Βασιλείου και της Ελπίδας από Βαριά σε Δανέζη
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: ΩΕΦ4Ω9Μ-ΕΨ7 28/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 36738 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου της Δεμερτζίδου Χριστίνας-Σεβαστής του Λάζαρου και της Κωνσταντινιάς, από Δεμερτζίδου σε Τζόκα
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών ΑΔΑ: 7ΛΚΨΩ9Μ-Ω96 28/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 41709 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ