Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Αλλαγή επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΛΛΥΩ9Μ-Κ13 23/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 58269 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή επωνύμου
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΛΛΟΩ9Μ-3Τ2 03/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 53809 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΛΩΘΩ9Μ-9ΚΩ 18/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 17797 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: ΒΛΩΙΩ9Μ-ΧΛΞ 17/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 17797 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: Β4ΜΡΩ9Μ-ΧΨΖ 19/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 67848 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: Β4ΣΛΩ9Μ-5Ν6 19/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 59137 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: Β4ΛΧΩ9Μ-Γ5Υ 29/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 34729 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: Β4Λ9Ω9Μ-7Ν4 06/06/2012 Αρ. Πρωτ.: 30528 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
AΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: Β49ΞΩ9Μ-Ρ9Ε 09/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 26178 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΣΙΝΙΑΡΗΣ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: Β44ΝΩ9Μ-ΟΦΩ 22/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6464 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
EΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΣΙΝΙΑΡΗ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: Β44ΜΩ9Μ-8ΗΦ 21/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 6464 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΟΥ
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ΑΔΑ: 456ΖΩ9Μ-ΨΘΖ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 59796 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ