Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Προμήθεια κλειδιών, κλειδαριών, πόμολων, λουκέτων κ.λ.π.
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω9Φ9Ω9Μ-ΙΥΧ 20/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλάβης του συστήματος συναγερμού του καταστήματος του κεντρικού Δημαρχείου
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΟΦΦΩ9Μ-2ΤΖ 20/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τεντόπανου για την συντήρηση των εξεδρών του Δήμου Δράμας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Ψ19Ω9Μ-02Ι 20/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: ΩΥΛΧΩ9Μ-ΗΚΩ 20/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 17029 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΝΤΑΛ)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 78ΠΞΩ9Μ-ΔΡ3 13/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 16379 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια δύο (2) περιστρεφόμενων καθισμάτων γραφείου και τριών (3) καρεκλών επισκέπτη
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ1ΒΖΩ9Μ-95Υ 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14767 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τεντόπανου για την συντήρηση των εξεδρών του Δήμου Δράμας
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 60Τ0Ω9Μ-ΔΜ3 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14280 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών εκτυπώσεων (Τμήμα Β)».
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 7Μ81Ω9Μ-ΔΣΚ 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14201 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών εκτυπώσεων (Τμήμα Α)»
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΕΒΤΩ9Μ-ΡΦ8 23/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14200 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση ραφιών τύπου dexion και θυρών μελαμίνης
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ6Χ6Ω9Μ-3ΙΨ 21/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13832 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού πάρκων (παγκάκια)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΑΠΨΩ9Μ-1ΣΖ 21/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13831 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του μόνιμου προσωπικού του Δήμου Δράμας για το έτος 2019
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ψ1ΦΝΩ9Μ-Ι6Η 21/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13833 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών για τις Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές και Τοπικές Εκλογές 2019 (ΤΜΗΜΑ Γ)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6Ρ25Ω9Μ-6Θ2 20/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13857 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών για τις Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές και Τοπικές Εκλογές 2019 (ΤΜΗΜΑ Β)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: 6ΤΣΗΩ9Μ-Λ25 20/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13856 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών για τις Ευρωεκλογές, Περιφερειακές, Δημοτικές και Τοπικές Εκλογές 2019 (ΤΜΗΜΑ Α)
Τμήμα Προμηθειών ΑΔΑ: Ω5ΖΞΩ9Μ-1ΩΤ 20/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13853 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ