Οικονομική Επιτροπή

1. Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2023», κήρυξή του ως άγονου και ματαίωση του διαγωνισμού 2. Επανάληψη του διαγωνισμού, έγκριση νέου σχεδίου όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση με ανοικτή διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού της εργασίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2023» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023
image_print