Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας για την διενέργεια ενιαίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) του Δήμου Δράμας,, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το οικονομικό έτος 2022
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΓΣ1Ω9Μ-ΥΣΛ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11351/31-03-2021 Αρ. Αποφ.: 52-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση του ΑΟ ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ οικ. έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΚΠ7Ω9Μ-Υ5Η 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11204/30-03-2021 Αρ. Αποφ.: 51-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση της ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ οικ. έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ6ΛΨΩ9Μ-ΧΡΚ 05/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 11201/30-03-2021 Αρ. Αποφ.: 50-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 106/2021 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΣΑ8Ω9Μ-ΧΗ5 02/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 10507/24-03-2021 Αρ. Αποφ.: 54-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΠΒΜΩ9Μ-ΕΜ7 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 7119/1-3-2021 Αρ. Αποφ.: 47-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της υπηρεσίας « Παροχή Υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, επιβράβευσης του κοινού για την ανακύκλωση με διαδικτυακά μέσα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα » σε τρίτο, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας με ίδια μέσα του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΕΞ6Ω9Μ-ΨΤΞ 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1481/4-3-2021 Αρ. Αποφ.: 46-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας « Λ. ΜΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» του δημοτικού πάρκινγκ επί των οδών Πατριάρχου Διονυσίου, Σεφέρη & Βάρναλη , περί απαλλαγής μισθωμάτων και μείωσης μισθώματος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΜΟΡΩ9Μ-4ΩΧ 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1429/3-3-2021 Αρ. Αποφ.: 45-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση αδείας παραγωγού πωλητή υπαιθρίου εμπορίου λαϊκής αγοράς
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΤ3ΒΩ9Μ-ΝΣ0 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 6020/22-2-2021 Αρ. Αποφ.: 44-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Δαπανών της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002930 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» για το έτος 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6726Ω9Μ-ΨΡ7 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 5867/22-2-2021 Αρ. Αποφ.: 43-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης του δημοτικού διαμερίσματος 1ου ορόφου επί της οδού Ανδρέα Κάλβου 19, Δράμα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΓ9ΒΩ9Μ-9ΑΦ 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1125/23-2-2021 Αρ. Αποφ.: 42-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Κοινότητας Νικοτσάρα, Χωριστής, Μικροχωρίου, Νέας Σεβάστειας & Ταξιαρχών»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΑΗΘΩ9Μ-Ρ89 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1062/19-2-2021 Αρ. Αποφ.: 41-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης του ισόγειου δημοτικού καταστήματος «ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ » επί των οδών Βενιζέλου & Κουντουριώτου γωνία, στη Δράμα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΔΒΨΩ9Μ-ΠΟ8 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1025/18-2-2021 Αρ. Αποφ.: 40-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος περί μείωσης μισθώματος μηνός Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2020 κατά 80% του Κινηματοθέατρου «ΟΛΥΜΠΙΑ», λόγω COVID-19
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ0Χ3Ω9Μ-ΞΣ8 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1186/24-2-2021 Αρ. Αποφ.: 39-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2021 απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με την A΄ Κατανομή δόσης των ΚΑΠ 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9Ε2ΟΩ9Μ-ΛΧΦ 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 5995/22-2-2021 Αρ. Αποφ.: 38-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση του συλλόγου ΔΡΑΜΑ 1986 Ακαδημία αθλημάτων οικ. έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΗΝΞΩ9Μ-5ΘΧ 18/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 8610/9-3-2021 Αρ. Αποφ.: 36-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ