Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΟΥ

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021
image_print