Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δημόσια γνωστοποίηση για 2 θέσεις ειδικών συμβούλων Δημάρχου Δράμας – Οικονομική λειτουργία – δημόσιες σχέσεις 26- 6- 2024

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print