Έγκριση για την επέκταση δικτύου φωτισμού στην κοινότητα Μικροχωρίου με την τοποθέτηση τριών (3) στύλων και τεσσάρων (4) ΦΣ S-17