ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΤΟΡΙΝΟΥ