Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο1 και Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας» και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022
image_print