Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων ωφελουμένων του έργου “ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΜΑ”

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2023
image_print