Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΣΤΟ ΚΗΦΗ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
image_print