Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»