Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
image_print