Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εξέταση αιτήματος του μισθωτή κ. Μελισσαρίδη Νικολάου του Λαζάρου, περί παραμονής του στο μίσθιο, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης του δημοτικού πάρκινγκ επί της οδού Πατριάρχου Διονυσίου στη Δράμα

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016
image_print