Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων σύμφωνα με το αρίθμ. 14954/16-4-2024 Υ.Σ. Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη.