Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για την απευθείας ανάθεση για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού προμήθειας σιδήρων και ανταλλακτικών για επισκευή μεταλλικών κουφωμάτων.

Τρίτη, 28 Μαΐου 2024
image_print