Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (σύμφωνα με την 181/2023 ΑΔΣ)