Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

»ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ Σ.Μ.Α ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ » ΑΠΟ 1/3/2018 ΕΩΣ 31/3/2018

Πέμπτη, 6 Σεπτέμβριος 2018
image_print