Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών σύμφωνα με το υπ΄αρ. 21568/11-6-2024

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024
image_print