Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Δευτέρα, 19 Απρίλιος 2021
image_print