Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULARLOGIC GENESIS , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2021
image_print