Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 11ου 7 ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ – ΠΑΡΚΩΝ” — ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
image_print