Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print