Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ 18/4/2023 ΕΩΣ 17/5/2023

Τρίτη, 30 Μαΐου 2023
image_print