Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 (ΤΜΗΜΑ 11)

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024
image_print