Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 (ΧΡΗΣΗ 2020)

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020
image_print